ХXІV Міжнародна науково-практична конференція „Інформаційні технології в економіці, менеджменті і бізнесі. Проблеми науки, практики і освіти”

20.11.2018

Запрошуємо Вас 20 листопада 2018 року взяти участь у ХXІV Міжнародній науково-практичній конференції "Інформаційні технології в економіці, менеджменті і бізнесі. Проблеми науки, практики і освіти".

Місце проведення конференції: Європейський університет, м. Київ, бульв. Вернадського, 16-В, 218 ауд.

Реєстрація учасників конференції - з 9.30 до 10.30 20 листопада 2018 р.

Початок роботи конференції - 20 листопада 2018 р. о 10.30.

У роботі конференції беруть участь представники Міністерства освіти і науки, науково-педагогічні та наукові працівники вищих навчальних закладів України, Польщі та інших країн, бізнесмени і підприємці.

Напрями роботи конференції (секцій):

· Новітні інформаційні технології та їх застосування в економіці, менеджменті, бізнесі та освіті;

· Інтелектуальні засоби підтримки прийняття рішень в складних економічних системах;

· Технології, моделі і методи дистанційного навчання як засоби реалізації концепції безперервної освіти;

· Проблеми кібербезпеки в умовах глобального інформаційного суспільства;

· Документознавство, інформаційна діяльність та захист інформації у системі сучасних наукових досліджень;

· Формування інформаційної культури особистості - вимога сьогодення.

Робочі мови конференції:

українська, польська, російська, англійська.

Для участі у конференції просимо до 12 листопада 2018 року надіслати на електронну адресу оргкомітету konferen_eu@ukr.net:

1. Реєстраційну форму учасника конференції (додається).

2. Електронний варіант тез (назва файлу «Номер напряму роботи конференції»_«Прізвище доповідача» (Наприклад: 1_Іваненко.doc).

3. Електронну копію квитанції про сплату вартості участі у конференції.

Тема листа - «ХХІV міжнародна конференція».

Вимоги до оформлення тез доповідей

Обсяг тез - 1-3 повних сторінки

Технічні параметри: Формат файлу - *.doc або *.docх.

Заголовок (14 пт., Times New Roman жирний, центрований, усіма заголовними літерами).

Через один інтервал:

  • ініціали та прізвище авторів (курсив 14 пт. Times New Roman, праворуч);
  • науковий ступінь та звання авторів, посада, організація, (курсив, жирний 14 пт. Times New Roman, праворуч).

Через 1 інтервал:

основний текст (14 пт., Times New Roman, міжрядковий відступ - одинарний, параметри сторінок: верхнє і нижнє поле - 2,0 см, ліве - 2,5 см, праве поле - 1,5 см). Формули - набирати у редакторі формул MS Equation або Mathtype.

Через 2 інтервали:

Література (12 пт, курсив, ліворуч)

Через 1 інтервал - сама література за алфавітом (12 пт, автор - курсив).

За результатами конференції буде видано збірник тез доповідей. Відповідальність за якість та зміст тез несе автор.

Вартість участі у конференції:

Організаційний внесок складає 200 грн(для громадян інших країн - 30$; для студентів та співробітників Європейського університету - 100 грн), передбачає часткове покриття організаційних витрат на проведення конференції, у т.ч. видання програми конференції, технічну підтримку заходу тощо, видання збірника тез доповідей.

Кошти в гривнях переказувати на розрахунковий рахунок:

АБ «Укргазбанк», МФО 320478, КОД 24366800, Р/Р 26004924436651, ПВНЗ «Європейський університет» (з приміткою - на ХХІV конференцію);