Всеукраїнська наукова інтернет- конференція «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»

22.01.2019

 ШАНОВНІ ВИКЛАДАЧІ, НАУКОВІ СПІВРОБІТНИКИ, АСПІРАНТИ, СТУДЕНТИ! 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської наукової інтернет- конференції «ВІТЧИЗНЯНА НАУКА НА ЗЛАМІ ЕПОХ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ» (Вип. 48), яка відбудеться 22 січня 2019 р.

ПЛАНУЄТЬСЯ РОБОТА ЗА СЕКЦІЯМИ 

 1. БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
 2.  ГЕОГРАФІЯ І ГЕОЛОГІЯ 
 3. ЕКОЛОГІЯ 
 4. ТУРИЗМ І РЕКРЕАЦІЯ
 5. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
 6. ЕКОНОМІКА 
 7. МЕНЕДЖМЕНТ І МАРКЕТИНГ 
 8. ЖУРНАЛІСТИКА 
 9. СОЦІОЛОГІЯ 
 10. ІСТОРИЧНІ НАУКИ 
 11. КУЛЬТУРОЛОГІЯ 
 12. ПОЛІТОЛОГІЯ
 13. ЮРИДИЧНІ НАУКИ
 14. МИСТЕЦТВО 
 15. ПЕДАГОГІКА 
 16. ПСИХОЛОГІЯ 
 17. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
 18. ІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
 19. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ 
 20. ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ 
 21. ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ 
 22. ХІМІЧНІ НАУКИ 
 23. МЕДИЧНІ НАУКИ 
 24. ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ
 25. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 
 26. ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ 
 27. ТЕХНІЧНІ НАУКИ. ТРАНСПОРТ 
 28. АРХІТЕКТУРА І БУДІВНИЦТВО 
 29. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

ФОРМА УЧАСТІ В ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ

 •  Форма участі ‒ заочна (дистанційна). Заочна участь в інтернет- конференції передбачає публікацію статті в електронному збірнику матеріалів, що буде розміщений на web-сторінці за адресою: https://confscience.webnode.com.ua через 14 днів після дати проведення конференції 
 • Мови конференції - українська, російська, англійська
 • Учасники конференції отримують сертифікат (за необхідності), який буде надісланий разом зі збірником матеріалів конференції на зазначену у відомостях про авторів електронну адресу 

Контактна інформація: 

Теl., Viber + 38(093)0569496

 E-mail: conferences2016@ukr.net 

Web: https://confscience.webnode.com.ua 

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ СТАТТІ В ЗБІРНИКУ 

Щоб опублікувати статтю у збірнику матеріалів конференції необхідно: 

1. Оформити статтю відповідно до вимог 

2. Надіслати до 22 січня (включно) на поштову адресу conferences2016@ukr.net наступні матеріали: 

 статтю, оформлену відповідно до вимог; 

 фото- чи сканкопію квитанції про сплату оргвнеску. 

Назви файлів мають бути підписані відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції (наприклад, Степаненко М.П._Стаття, Степаненко М.П._Квитанція).

 Після відправлення матеріалів на вказану адресу автор протягом доби отримує відповідне підтвердження про їх отримання від оргкомітету конференції. У випадку відсутності такого підтвердження необхідно зателефонувати до оргкомітету конференції або надіслати матеріали повторно.

 ОРГВНЕСОК 

Для участі в науковій інтернет-конференції та розміщення статті в електронному збірнику необхідно сплатити оргвнесок у розмірі 90 грн (в оргвнесок входить оплата за розміщення матеріалів на сайті, верстка збірника, редагування текстів, сертифікат). 

Увага! Якщо об'єм наукової статті перевищує 7 сторінок, тоді вартість кожної наступної сторінки становить 15 грн.

 Кожен додатковий сертифікат (за умови, що авторів статті декілька і кожному з них потрібен сертифікат) оплачується окремо (вартість ‒ 15 грн.). 

РЕКВІЗИТИ 

Оргвнесок перераховується на картку Приватбанку 5168 7450 1019 6217 (одержувач - Кикоть Сергій Миколайович; призначення платежу - поповнення рахунку Кикотя С.М.). 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ 

Оргкомітет приймає статті об'ємом від 3 до 7 сторінок набраних у редакторі Microsoft Word у вигляді комп'ютерного файлу з розширенням *.doc, *.docх. Шрифт - Times New Roman, кегель - 14, міжрядковий інтервал - 1,5, усі поля сторінки - 20 мм. Сторінки не нумеруються, переноси слів не допускаються. До статті можна додавати графічні матеріали - рисунки, таблиці тощо. Вони послідовно нумеруються арабськими цифрами (рис. 1; табл. 1). До кожного рисунку подається короткий підпис, а до таблиці ‒ заголовок. Рисунки подаються у форматі jpeg.

 Структура статті: 

Перший рядок - назва секції (шрифт - жирний, вирівнювання по лівому краю). 

Другий рядок ‒ індекс УДК (шрифт - жирний, вирівнювання по лівому краю). 

Третій рядок - ім'я та прізвище автора (шрифт - жирний курсив, вирівнювання по правому краю).

 Четвертий рядок - назва міста (шрифт - жирний курсив, вирівнювання по правому краю, вказується в дужках). 

П'ятий рядок - назва наукової статті (великими літерами, шрифт - жирний, вирівнювання по центру). 

Потім подається анотація (2-3 речення) і ключові слова (5-7 позицій) (шрифт ‒ курсив) мовою статті і англійською мовою (якщо стаття англомовна, тоді подається україномовний варіант анотації). 

Далі йде текст статті, вирівняний по ширині сторінки (абзац ‒ 0,75 см). 

Посилання у тексті оформляються у квадратних дужках за зразком [5, с. 27], де перше число означає порядковий номер у списку використаних джерел, друге - номер сторінки. 

Список використаних джерел та літератури розміщується після основного тексту у кінці статті в алфавітному порядку й оформляється відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису. 

Після списку використаних джерел та літератури подаються відомості про автора (авторів), оформлені за відповідним зразком.